Re-integratie coaching

re-integratie coaching

Re-integratie coaching

Kan jij door omstandigheden jouw huidige functie niet meer uitoefenen? Ben je een tijdje niet meer in staat geweest om te werken? In dit geval wordt er tijdens een 2e spoor re-integratie traject gekeken naar de mogelijkheden. Deze kunnen binnen de organisatie worden gezocht of via een passende nieuwe functie buiten de organisatie.

Omstandigheden in een re-integratie traject zorgen er vaak voor dat jij opnieuw wilt onderzoeken wat je kan, wat je wilt en wat de mogelijkheden zijn in een nieuwe functie. Hierin bied ik mijn hulp aan via een maatwerktraject.

Voor alle trajecten plan ik eerst een intakegesprek in om jouw persoonlijke situatie en vragen te bespreken. Samen stellen wij een plan van aanpak op dat aansluit op  jouw mogelijkheden. Daarnaast bespreken wij het vervolgtraject.

Een gemiddeld traject duurt tussen de 6 en 9 maanden.  Daarna word je in overleg wekelijks of 2 wekelijks begeleid.

Onderwerpen die besproken worden:

  • Opstellen trajectplan
  • Opstellen persoonsprofiel
  • Training hoe zet ik mijn kwaliteiten in
  • Persoonlijkheidstesten, beroepentesten
  • Opleidingswensen en mogelijkheden onderzoeken
  • Samen op zoek naar een werkervaringsplaats
  • Hoe maak ik efficiënt gebruik van mijn netwerk
  • Jobhunten
  • Sollicitatietraining

Duur: 6 tot 9 maanden